next up previous contents
Next: Obsah

Počítačová Algebra, Algoritmy, Systémy a Aplikace

Richard Liska, Ladislav Drška, Jiří Limpouch, Milan Šiňor, Michael Wester, Franz Winkler

Říjen 29, 2015 

Richard Liska