next up previous contents
Next: Základní literatura Up: Počítačová Algebra, Algoritmy, Systémy Previous: Přehledové články k aplikacím

   
Další zdroje studia 

Richard Liska