next up previous contents
Next: Další zdroje studia Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Literatura

   
Přehledové články k aplikacímRichard Liska