next up previous contents
Next: Klasické aplikační obory Up: Počítačová Algebra, Algoritmy, Systémy Previous: Mapy

   
Aplikace počítačové algebry 

Richard Liska