next up previous contents
Next: Studie 1. - Poruchové Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Klasické aplikační obory

   
Ostatní aplikační oboryRichard Liska