next up previous contents
Next: Nebeská mechanika - nelineární Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Ostatní aplikační obory

   
Studie 1. - Poruchové metody 

Richard Liska