next up previous contents
Next: Základní pojmy Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Kvantová mechanika - problém

   
Studie 2. - Obecná teorie relativity 

Richard Liska