next up previous contents
Next: Příklad bobtnání výrazů Up: Integrované matematické systémy Previous: Zvláštnosti programování v systémech

   
Bobtnání výrazů

BOBTNÁNÍ VÝRAZŮ
je častý jev v přesných výpočtech, při kterém velikost čísel a algebraických výrazů vyskytujících se ve výpočtech dramaticky roste jak výpočet pokračuje

DOČASNÉ BOBTNÁNÍ VÝRAZŮ
je důležitý speciální případ bobtnání výrazů, při kterém mezivýsledky během výpočtu mohou podstatně růst, ale konečné výsledky výpočtu jsou srovnatelně jednoduché 

Richard Liska