next up previous contents
Next: Bobtnání výrazů Up: Integrované matematické systémy Previous: Systémy počítačové algebry

   
Zvláštnosti programování v systémech počítačové algebryRichard Liska