next up previous contents
Next: Zvláštnosti programování v systémech Up: Integrované matematické systémy Previous: Integrované matematické systémy

   
Systémy počítačové algebryRichard Liska