next up previous contents
Next: Největší společný dělitel celých Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Kanonické zjednodušování na algebraických

   
Největší společný dělitel 

Richard Liska