next up previous contents
Next: Sčítání řad Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Řešení polynomiálních rovnic

   
DerivováníRichard Liska