next up previous contents
Next: Kroneckerův algoritmus pro faktorizeci Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Obyčejné diferenciální rovnice

   
Faktorizace polynomů 
next up previous contents
Next: Kroneckerův algoritmus pro faktorizeci Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Obyčejné diferenciální rovnice
Richard Liska