next up previous contents
Next: Faktorizace polynomů Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Příklady na integraci

   
Obyčejné diferenciální rovniceRichard Liska