next up previous contents
Next: Integrace racionálních lomených funkcí Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Příklady použití Gosperova algoritmu

   
Integrace 

Richard Liska