next up previous contents
Next: Integrace Up: Sčítání řad Previous: Gosperův algoritmus

   
Příklady použití Gosperova algoritmu


\begin{displaymath}\sum_{n=1}^m
\frac{\prod_{j=1}^{n-1}(b_j^2+c_j+d)}
{\prod_{j...
...rac{1-\prod_{j=1}^{m}\frac{(b_j^2+c_j+c)}{b_j^2+c_j+c}}
{c-d}
\end{displaymath}


\begin{displaymath}\sum_{n=1}^m nx^n=\frac{mx^{m+2}-(m+1)x^{m+1}+x}{(x-1)^2}
\end{displaymath}Richard Liska