next up previous contents
Next: Příklady použití Gosperova algoritmu Up: Sčítání řad Previous: Postup pro jednoduchý příklad

   
Gosperův algoritmus


next up previous contents
Next: Příklady použití Gosperova algoritmu Up: Sčítání řad Previous: Postup pro jednoduchý příklad
Richard Liska