next up previous contents
Next: Axiom Up: Počítačová Algebra, Algoritmy, Systémy Previous: Analýza bobtnání výrazů

   
Základní možnosti integrovaných matematických systémů 

Richard Liska