next up previous contents
Next: Kanonické zjednodušování na algebraických Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Seznamy

   
Zjednodušování 

Richard Liska