next up previous contents
Next: Řešení polynomiálních rovnic Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Příklad gcd Z[x]

   
Resultant


next up previous contents
Next: Řešení polynomiálních rovnic Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Příklad gcd Z[x]
Richard Liska