Studentské práce

Pokyny pro vypracování studentských prací
Bibliografické citace

Vzor titulních stránek studentských prací ve formátu PDF:

Odpovídající stránky ve formátu LATEX:

O šabloně pro Závěrečné práce uvažujeme, ale zatím ji nemáme.

Dva z mála použitelných pokusů v tomto směru (které si můžete upravit a použít) je možné nalézt na Šablona pro závěrečné práce.
Ale jak je zřejmé i z příslušné diskuse, tvorba šablon není jednoduchý proces.

Témata studentských prací:
Nová témata studentských prací ve školním roce 2016-17

Témata vypsaná ve šk. r. 1999/00 až 2015/16 (pouze pro informaci):
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2015 - 2016)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2014 - 2015)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2013 - 2014)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2012 - 2013)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2011 - 2012)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2010 - 2011)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2009 - 2010)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2008/09)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2007/08)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2006/07)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2005/06)
rešeršní práce (2004/05)
(rešeršní práce), výzkumné úkoly a diplomové práce (2004/05)
rešeršní práce (2003/04)
(rešeršní práce), výzkumné úkoly a diplomové práce (2003/04)
rešeršní práce (2002/03)
rešeršní práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2002/03)
rešeršní práce (2001/02)
(rešeršní práce), výzkumné úkoly a diplomové práce (2001/02)
rešeršní práce (2000/01),
výzkumné úkoly (2000/01),
diplomové práce (2000/01),
rešeršní práce (1999/00)

Obhajoba ročníkových prací a výzkumných úkolů ve šk. r. 2010 - 2011

Obhajoba ročníkových prací a výzkumných úkolů ve šk. r. 2008 - 2009
Obhajoba ročníkových prací, bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v letním semestru šk. r. 2006 - 2007
Obhajoba ročníkových prací, bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v zimním semestru šk. r. 2006 - 2007
Obhajoba ročníkových prací, rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v letním semestru šk. r. 2005 - 2006
Obhajoba ročníkových prací, bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v zimním semestru šk. r. 2005 - 2006
Obhajoba ročníkových prací, rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v letním semestru šk. r. 2004 - 2005
Obhajoba ročníkových prací, bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v zimním semestru šk. r. 2004 - 2005
Obhajoba ročníkových prací, rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v letním semestru šk. r. 2003 - 2004
Obhajoba ročníkových prací, bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v zimním semestru šk. r. 2003 - 2004
Obhajoba ročníkových prací, rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v letním semestru šk. r. 2002 - 2003
Obhajoba ročníkových prací, bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací v zimním semestru šk. r. 2002 - 2003
Obhajoba ročníkových prací, rešeršních prací a výzkumných úkolů ve šk. r. 2001 - 2002