Témata ročníkových a bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2005 - 2006

Předběžný seznam ke dni 26. 9. 2005.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 14. října 2005 sekretářce KFE paní I. Ornové.

Přednost mají témata vypsaná pracovníky KFE. U externích témat je nutný souhlas vedoucího KFE.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Do 7. 10. 2005 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
1. RP, BP, VÚ Simulátor laserového výškoměru Ing. J. Blažej, PhD.    
2. RP, BP Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod "teorie chaosu" Ing. K. Větrovec, Ing. J. Blažej, PhD. Geartec.cz  
3. RP, BP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec, Ing. J. Blažej, PhD. Geartec.cz  
4. RP, BP Laserem buzená fluorescence znečišťujících látek Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
5. BP Elektronický převodník časový interval - číslo Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   J. Kodet
6. BP Systém individuální správy obsahu uživatelem a jeho aplikace ve webové prezentaci Ing. J. Blažej, PhD.   F. Stuna
7. DP Rozhraní USB 2.0 pro Medipix Ing. Jan Jakůbek, PhD., Ing. J. Blažej, PhD. ÚTEF ČVUT M. Platkevič
8. DP E-learning CISCO Prof. Ing. K. Hamal, DrSc.   P. Bendová
9. Kosmické smetí Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   L. Vozdek
10. RoP Skladové hospodářství a fakturační systém menší polikliniky Ing. J. Blažej, PhD.   M. Vacek
11. RoP, BP Elektronika pro vzdálenou správu serveru Ing. J. Blažej, PhD., Ing. P. Vokáč    
12. Jaderné procesy v laboratorním vysokoparametrovém plazmatu Prof. Ing. L. Drška, CSc.   V. Jedek
13. DP, VÚ, BP Jaderné procesy v superhustém a relativistickém plazmatu Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
14. VÚ, BP Rentgenové lasery na volných elektronech: aplikace ve fyzice plazmatu Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
15. BP Síťové integrované výpočetní systémy: využití při přenosu znalostí Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
16.   Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů pdf_icn.gif Ing. M. Škereň    
17.   Rigorózní modelování difrakčních mřížek a difraktivních struktur pdf_icn.gif Doc. Dr. Ing. I. Richter    
18.   Fyzika a modelování fotonických krystalů pdf_icn.gif Doc. Dr. Ing. I. Richter    
19.   Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur pdf_icn.gif Ing. M. Škereň    
20.   Difraktivní optika pro rentgenovské záření pdf_icn.gif Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
21.   Holografické head-up displeje pdf_icn.gif Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
22.   Holografický záznamový materiál na bázi nanočástic AgX pdf_icn.gif Ing. M. Květoň, Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
23.   Metoda konečných diferencí v časové doméně a její aplikace v modelování fotonických struktur pdf_icn.gif Dr. Ing. M. Šiňor, Doc. Dr. Ing. I. Richter    
24.   Softwarové a numerické nástroje pro modelování fotonických struktur pdf_icn.gif Dr. Ing. M. Šiňor, Doc. Dr. Ing. I. Richter    
25.   Metamateriály pdf_icn.gif RNDr. V. Kuzmiak, Doc. Dr. Ing. I. Richter ÚRE AV ČR  
26.   Bose-Einsteinovy kondenzáty pdf_icn.gif RNDr. V. Kuzmiak, Doc. Dr. Ing. I. Richter ÚRE AV ČR  
27.   Interakce nanočástic, elektronických a fotonických nanostruktur se světlem pdf_icn.gif Dr. A. Fojtík    
28.   Kvantové nanostruktury pro elektrooptický (EO) a optoelektrický (OE) záznam informací na molekulární úrovni pdf_icn.gif Dr. A. Fojtík    
29.   Inzenýrství nanočástic a nanostruktur vybavených pro boj s viry pdf_icn.gif Ukázka nanostruktur v boji s viry (video avi, 30 MB) Dr. A. Fojtík    
30. BP Nové saturovatelné absorbéry pro pevnolátkové lasery Prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   O. Kitzel
31. Lasery v oblasti 1,3 um Prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   J. Huynh
32. DP Laditelné lasery s aktivním iontem tulia Prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   M. Fibrich
33. DP Lasery v oku bezpečné oblasti Prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   P. Arátor
34. DP Kruhový diodově buzený pikosekundový pevnolátkový laser jako senzor pdf_icn.gif Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   O. Grepl
35. BP Diodově buzené vláknové lasery pdf_icn.gif Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   P. Dvořáček
36. Pevnolátkový laser stranově buzený kvazikontinuální diodou pdf_icn.gif Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   M. Drahokoupil
37. RP, BP Laserový systém oscilátor zesilovač pro spektroskopii pdf_icn.gif Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
38. RP, BP Návrh fokusační optiky laserové diody pro buzení Yb:YAG laseru pdf_icn.gif Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
39. BP Fokusace záření rentgenových laserů pro generaci plasmatu výjímečných vlastností pdf_icn.gif Ing. J. Kuba, PhD., Ing. L. Juha, CSc., Doc. Ing. J. Limpouch, CSc.   T. Burian
40. BP Spektroskopie plasmatu jako indikace jaderných excitací a magnetických polí pdf_icn.gif Ing. J. Kuba, PhD., Ing. Oldřich Renner, DrSc., FzÚ   F. Krejčí
41. BP Rentgenové lasery vytvářené v plasmatu generovaném laserovým pulsem Ing. J. Kuba, PhD., Doc. Ing. J. Limpouch, CSc.   J. Nejdl
42. BP Vyzařování z pěnových terčů ozářených laserem Doc. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Kuba, PhD.    
43. BP Modelování interakce laserového záření s pěnovými terči Doc. Ing. J. Limpouch, CSc., Doc. Ing. R. Liska, CSc.    
44.   Vizualizace výsledků numerických simulací Doc. Ing. R. Liska, CSc.    
45.   Analytické metody analýzy diferenčních schémat Doc. Ing. R. Liska, CSc.    
46.   Simulace šíření akustických vln v pevných látkách pdf_icn.gif Ing. M. Landa, CSc., Dr. Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
47.   Metody nelineární akustiky pro vyšetřování fyzikálních vlastností nových materiálů pdf_icn.gif Ing. M. Landa, CSc., Dr. Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
48.   Zpracování obrazu pro vyhodnocení deformace vzorku z optických záznamů CCD kamery při zkouškách materiálu pdf_icn.gif Ing. M. Landa, CSc., Dr. Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
49.   Generace vysokých harmonik a jejich zesilování pdf_icn.gif Ing. T. Mocek, Ph.D., Doc. Ing. J. Limpouch, CSc.    
50.   Rentgenové lasery na principu ionizace vnitřních hladin pdf_icn.gif Ing. T. Mocek, Ph.D., Doc. Ing. J. Limpouch, CSc.    
51. BP Vysokonapěťový zdroj s piezoelektrickým transformátorem Ing. J. Pavel   P. Janík
52. BP Mikrokontrolerem rizena GSM brana Ing. J. Pavel    
53. Univerzální experimentální zařízení na bázi FPGA Ing. J. Pavel   P. Koška
54.   SW pro vyhodnocování dat z CCD detektoru RTG. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
55.   Studium GaAs detektoru rtg. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
56.   Zobrazování pinčujícího plazmatu v XUV oblasti záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
57.   Studium scintilátorů v oblasti XUV záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
58.   Vliv drsnosti rozhraní na zobrazovací vlastnosti rentgenových difrakčních elementů pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
59.   Reflexní multivrstvá optika pro vysoké energie pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
60.   Račí oko z ohnutých krystalů pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
61.   Rentgenové vlnovody v netradičních konfiguracích pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
62.   Rentgenová diagnostika pinčujícího plazmatu pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
63.   Rentgenová optika typu ``račí oko'' pro astrofyziku pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
64.   Návrh a sestavení experimentálního rtg. mikrotomografu pro měkké rtg. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
65.   Návrh a sestavení experimentálního rtg. mikrotomografu pro tvrdé rtg. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
66.   Optimalizace vlastností laserových svazků pdf_icn.gif Mgr. P. Straka, Dr., Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. FzÚ AV ČR  
67. BP Zdroj iontů galia z kapalného kovu Prof. Ing. J. Král, CSc.    
68. BP Absorbéry pro detekci PIXE Prof. Ing. J. Král, CSc.    
69.   Virtuální laboratoř iontových svazků a její internetová prezentace Ing. J. Voltr, CSc.    
70.   Aplikace submilimetrové protonové sondy Ing. J. Voltr, CSc.    
71.   Kontrola a řízení iontového svazku Ing. J. Voltr, CSc.    
72.   Měření profilu iontového svazku kmitavou sondou Ing. J. Voltr, CSc.    

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.