Témata ročníkových a bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2006 - 2007

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP) výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 30. října 2006 sekretářce KFE paní I. Ornové.

U všech témat je nutný souhlas vedoucího KFE.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
1. RP, VÚ Simulátor laserového výškoměru Ing. J. Blažej, PhD.    
2. RP, BP Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod "teorie chaosu" Ing. K. Větrovec, Prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, PhD. Geartec.cz  
3. RP, BP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec, Prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, PhD. Geartec.cz  
4. RoP, BP Elektronika pro vzdálenou správu serveru Ing. P. Vokáč, Ing. J. Blažej, PhD.    
5. BP, VÚ ISO editor Ing. J. Blažej, PhD.    
6. RoP, RP, VÚ Poziční systém Gallileo Prof. Ing. K. Hamal, DrSc.    
7. RoP, RP Emulace pro DOS prostředí MS Windows XP se sériovým portem Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
8. BP, VÚ, DP Kurz programování pro Windows Mobile Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
9. RoP, RP, VÚ Měřící časová ústředna laserového trasponderu pro kosmické projekty Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
10. RoP, RP, VÚ Řídící program časové ústředny laserového transponderu Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
11. RoP, RP, VÚ Počítačové řízení a sběr dat z experimentu laserem buzené flourescence Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
12. RP, BP Laserem buzená fluorescence znečišťujících látek Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
13. RoP, RP, VÚ Řízení experimentu v prostředí Windows Mobile Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
14. RoP, RP, VÚ Zpracování obrazu pro optické sledování kosmických objektů Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
15. VÚ, DP Zpracování obrazu - interferogramu z měření rovinnosti optických ploch Prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Dr. J. Lochman SINCON Turnov  
16. RoP Informační systém knihovny Ing. J. Blažej, PhD.   A. Novozámský
17. DP Rozhraní USB 2.0 pro Medipix Ing. Jan Jakůbek, PhD., Ing. J. Blažej, PhD. ÚTEF ČVUT M. Platkevič
18. DP E-learning Prof. Ing. K. Hamal, DrSc.   P. Bendová
19. DP Zpracování obrazu pro "Seeing monitor" Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   L. Vozdek
20. DP Zpracování obrazu pro "Seeing monitor" v prostředí Windows Mobile Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   J. Daráni
21. Časová měřící ústředna s rozlišením 100 ps Prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   J. Kodet
22. Normál přesného času a frekvence řízený signálem GPS Ing. J. Blažej, PhD.   T. Hošek
23. BP Programové řízení převodníku čas-číslo pro laserem buzenou spektroskopii Ing. J. Blažej, PhD.   V. Michálek
24. DP Možnosti studia jaderných procesů v perspektivních systémech pro fyziku vysokých hustot energie Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
25. Jaderné procesy iniciované vysokointenzitními lasery Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
26. VÚ, BP Svazky těžkých iontů: aplikace pro studium silně vázaného plazmatu Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
27. BP Aplikace ICT a multimédií v prezentaci a výuce exaktních oborů Prof. Ing. L. Drška, CSc.    
28. RP Lasery ve viditelné oblasti Prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   J. Kusý
29. RP Tenké vrstvy v lékařství Doc. Ing. M. Jelínek, DrSc.    
30. RP Síťování polymerů s využitím laserů Ing. P. Gavrilov    
31. RP Sendvičové struktury v kovech vytvářené laserem Ing. P. Gavrilov    
32. RP Diodově buzené vláknové lasery Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   T. Sedláček
33. RP Diodově buzené yterbiové lasery Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
34. Laserová depozice tenkých vrstev ArF a KrF excimerovými lasery Doc. Ing. M. Jelínek, DrSc.   D. Koňařík
35. RP Modifikace povrchů vrstev iontovým svazkem při laserové depozici Doc. Ing. M. Jelínek, DrSc.    
36. DP Pevnolátkový laser stranově buzený kontinuální diodou Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   M. Drahokoupil
37. BP Pikosekundový Nd:YAG laser s proměnnou délkou impulsu Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   P. Zátorský
38. BP Autokorelátor pro měření délky impulsů femtosekundového laseru Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   Š. Vondrová
39. RP Erbiem a yterbiem dopovaný vláknový laser čerpaný přes plášť Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. P. Peterka    
40. DP Přeladitelný yterbiový vláknový laser Prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. P. Peterka    
41. Rentgenové lasery na principu ionizace vnitřních hladin pdf_icn.gif Ing. T. Mocek, Ph.D., Doc. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Kuba, PhD. FzÚ AV ČR  
42. BP Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů Ing. M. Škereň, Ph.D.    
43. BP Opalové fotonické krystaly a struktury Doc. Dr. Ing. I. Richter, RNDr. J. Proška   D. Javůrek
44. BP Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur Ing. M. Škereň, Ph.D.    
45. BP Difraktivní optika a holografie pro rentgenovské záření Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
46. BP Nefourierovské optické analogové procesory Ing. M. Škereň, Ph.D.    
47. BP Metoda konečných diferencí v časové doméně a její aplikace v modelování fotonických struktur Dr. Ing. M. Šiňor, Doc. Dr. Ing. I. Richter    
48. BP Softwarové a numerické nástroje pro modelování fotonických struktur Dr. Ing. M. Šiňor, Doc. Dr. Ing. I. Richter    
49. BP Nové formy duhové holografie Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
50. BP Head-up displeje Prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. J. Hopp    
51. BP Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. D. Najdek, Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
52. BP Holografické paměti Prof. Ing. P. Fiala, CSc.    
53. BP Transparentní vodivé vrstvy pro optoektroniku J. Bulíř, Prof. Ing. P. Fiala, CSc. FzÚ AV ČR  
54. BP CMS system for health service with certificate access Ing. J. Pavel, Ing. V. Talpa   V. Beran
55. BP Implementace http protokolu do mikrokontroleru PIC Ing. J. Pavel, Ing. M. Virius, CSc.   M. Vacek
56. BP Vysokonapěťový zdroj s piezoelektrickým měničem Ing. J. Pavel, Doc. Ing. P. Hiršl, CSc.   J. Miňo
57. DP Monitorování provozu www serveru pomocí GSM modulu Ing. J. Pavel, Ing. J. Voltr, CSc.   M. Venglová
58. RoP UV zdroj pro výzkum vrstev v molekulární litografické aplikaci Ing. J. Pavel, Dr. A. Fojtík   J. Miňo
59. VÚ, RP, DP SW pro vyhodnocování dat z CCD detektoru RTG. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
60. VÚ, RP Studium GaAs detektoru rtg. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
61. VÚ, RP Zobrazování pinčujícího plazmatu v XUV oblasti záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
62. VÚ, RP Studium scintilátorů v oblasti XUV záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
63. VÚ, RP, DP Vliv drsnosti rozhraní na zobrazovací vlastnosti rentgenových difrakčních elementů pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
64. VÚ, RP, DP Reflexní multivrstvá optika pro vysoké energie pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
65. VÚ, RP, DP Račí oko z ohnutých krystalů pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
66. VÚ, RP, DP Rentgenové vlnovody v netradičních konfiguracích pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
67. VÚ, RP, DP Rentgenová diagnostika pinčujícího plazmatu pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
68. VÚ, RP, DP Rentgenová optika typu ``račí oko'' pro astrofyziku pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
69. VÚ, RP, DP Návrh a sestavení experimentálního rtg. mikrotomografu pro měkké rtg. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
70. VÚ, RP, DP Návrh a sestavení experimentálního rtg. mikrotomografu pro tvrdé rtg. záření pdf_icn.gif Doc. Ing. L. Pína, DrSc.    

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.