Bibliografické citace

Dokumenty se citují podle norem ISO 690 a ISO 690-2e.

Aktuální verzi normy se věnuje: Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

Doporučení najdeme i v části Jak citovat, která je součástí textu: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce na stránkách Ústřední knihovny ČVUT (ÚK ČVUT).

Stránka s několika užitečnými odkazy na citaci dokumentů:
http://www.phil.muni.cz/fil/ruzne/citace.html

Zde najdeme také např. odkaz na:
Boldis.cz - jak informace hledat a nacházet

Pramenů existuje celá řada a samozřejmě i zde nám pomůže např. http://www.google.com/search?q=iso+690.