Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2003 - 2004

Seznam ke dni 28. října 2003.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP), výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 24. října 2003 (RoP, BP, VÚ, DP) a do 7. března 2004 (RP) sekretářce KFE paní K. Rychecké.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 17. 10. 2003 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. DP Sběr dat a zpracování obrazu v prostředí Windows CE Ing. J. Blažej   M. Němec
2. BP Vizualizace genealogických dat na www Ing. J. Blažej   R. Horáček
3. BP Slackware-Live miniCD Ing. J. Blažej   T. Matějíček
4. Rozhraní pro sdílení genealogických dat na www Ing. J. Blažej   P. Myška
5. RoP Komponenty informačního systému Taneční konzervatoře Ing. J. Blažej   Z. Erneker
6. RoP PHP parser Ing. J. Blažej   J. Krupička
7. RoP, RP, VÚ Distribuované vláknové sensory Ing. J. Blažej    
8. RoP, RP, VÚ Čítání fotonů v experimentech s úplnou synchronizací Ing. J. Blažej    
9. RoP Databáze technických výkresů Ing. J. Blažej    
10. BP Vademekum studia - Informační Technologie Prof. K. Hamal   D. Šimon
11. Termodynamické a transportní charakteristiky neideálního plazmatu Prof. L. Drška   R. Hrutkai
12. DP Použití genetických algoritmů při studiu vysokoparametrového plazmatu Prof. L. Drška   P. Adámek
13. DP Částicová simulace plazmatu proměnných částic Prof. L. Drška   P. Šimůnek
14. RP Fotonické krystaly a jejich modelování Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
15. RP Nelineární organické záznamové materiály Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala, Ing. P. Hříbek, Dr. V. Cimrová    
16. RP Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
17. RP Rigorózní modelování difrakčních mřížek a struktur Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
18. RP Neparaxiálni syntetické difraktivní elementy Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
19. RP Nanosystémy a nanotechnologie Prof. P. Fiala, Dr. A. Fojtík, Ing. I. Richter    
20. RP Nefourierovské optické analogové procesory Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala, Ing. R. Baše    
21. RP Manipulace optickou pinzetou Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter, Ing. M. Škereň    
22. RP Záznamové materiály na bázi fotopolymerů pro difraktivní optiku Ing. M. Květoň, Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter    
23. Syntetické difraktivní elementy pro tvarování svazku Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   O. Komenda
24. DP Modelování dvojdimenzionálních fotonických krystalů Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   M. Novák
25. DP Optické difraktivní struktury na bázi fraktálů Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   A. Jandík
26. RP Difraktivní optika a holografie pro rentgenovské záření Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala, Doc. L. Pína    
27. RP, VÚ, DP Nové látky, nanoskopické fotofyzikální procesy a nové optické laserové spektroskopie pro funkční supramolekuly a nanostruktury pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
28. RP, VÚ, DP Výpočty spekter a struktur vybraných molekulárních látek pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
29. VÚ, DP Spektroskopické studium fotofyziky nových látek pro molekulární elektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler, Mgr. M. Michl    
30. Studium nelineárních vlastností optického prostředí Ing. P. Hříbek    
31. Planární a kanálkové vlnovodné zesilovače a generátory Ing. P. Hříbek    
32. Fyzikální vlastnosti fotorefraktivního prostředí a jejich charakterizace Ing. P. Hříbek    
33. Šíření optického signálu v nelineárním prostředí Ing. P. Hříbek    
34. Vliv světelného záření na vlastnosti fotorefraktivního prostředí Ing. P. Hříbek    
35. RoP, RP Studium morfologie organických vrstev optickými a fyzikálními metodami pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
36. RoP, RP Studium organických vrstev laserovou metodou MALDI pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
37. RoP, RP Laserová depozice tenkých vrstev biomateriálů pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
38. RoP, RP Studium tenkých vrstev biomateriálů laserovou metodu MAPLE-DW pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
39. Návrh iontooptického systému pro fokusovaný iontový svazek (FIB) Prof. J. Král   L. Cudzik
40. DP Pikosekundový laser pro synchronní čerpání OPO Prof. V. Kubeček   K. Zvoníček
41. BP Diodově buzené ytterbiové lasery pro generaci ultrakrátkých impulsů Prof. V. Kubeček   P. Kopřiva
42. BP Dvouplášťové vláknové lasery s diodovým čerpáním Prof. V. Kubeček   P. Dvořáček
43.   Computer modeling of linear and ring laser resonators Prof. V. Kubeček   J. Belisle
44.   Mode-locked bidirectional ring laser as sensor Prof. V. Kubeček   P.A. Chandonia
45. RP, VÚ, DP Atomová fyzika v plazmatu materiálu o nízkém atomovém čísle Doc. J. Limpouch    
46. RP, VÚ, DP Simulace interakce krátkých laserových pulsů s terči Doc. J. Limpouch    
47. RP, VÚ, DP Stanovení dynamických a radiačních vlastností silně ionizovaného plazmatu pdf_icn.gif Ing. P. Vrba, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
48. RP, VÚ, DP Modelování VUV a SXR vyzařování příměsí tokamaku TCV a CASTOR Ing. V. Piffl, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
49.   Jednočipový HTTP server Ing. J. Pavel    
50.   Mikrokontrolerem řízená GSM brána Ing. J. Pavel    
51.   Dálkové ovládání přístrojů pomocí telefonní linky Ing. J. Pavel    
52. RoP, VÚ EUV spektrometrie a zobrazování kapilárního výboje Doc. L. Pína    
53. RoP Studie zobrazovacích multifóliových optických systémů pro rtg. astronomii Doc. L. Pína    
54. DP Autokalibrační metody ve strojírenství Prof. I. Procházka   M. Wünsch
55. BP Kalibrace měřiče intervalů laserového dálkoměru s pikosekundovou přesností Prof. I. Procházka   L. Kožíšek
56. BP Optický reflektometr s milimetrovým rozlišením Prof. I. Procházka   D. Koňařík
57. BP Řízení krokových motorů Prof. I. Procházka   J. Moravec
58. BP Model atmosférických turbulencí pro zjištění korekcí měření laserového dálkoměru Prof. K. Hamal   J. Mulačová
59. RoP Konverze mapových podkladů pro GPS Prof. I. Procházka   F. Stuna
60. RoP, RP, VÚ Řídící elektronika laserového výškoměru pro projekt ESA Mercury Prof. I. Procházka    
61. RoP, RP, VÚ Normál času a frekvence řízený signálem GPS Prof. I. Procházka    
62. BP, RP, VÚ Určení velikosti numerického šumu při zpracování dat družicového dálkoměru Prof. I. Procházka    
63. RoP, RP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Prof. I. Procházka    
64. RoP, BP, RP Generátor subnanosekundových pulsů Prof. I. Procházka    
65. RoP, RP, VÚ Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod teorie chaosu Prof. I. Procházka    
66. RP, VÚ, DP Atomární simulace fyzikálních vlastností pevných látek metodou molekulární dynamiky pdf_icn.gif Dr. A. Machová, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
67. RP, VÚ, DP Simulace šíření akustických vln v pevných látkách pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
68. RP, VÚ, DP Metody nelineární akustiky pro vyšetřování fyzikálních vlastností nových materiálů pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
69. RP, VÚ, DP Zpracování obrazu pro vyhodnocení deformace vzorku z optických záznamů CCD kamery při zkouškách materiálu pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  


Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.