Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2018-19

Seznam ke dni 22. 10. 2018.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry musí být připraveno do konce října 2018.

Proto:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví/napíše zadavateli a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2018).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  1. Pošle do 19. října 2018 zadání pro konkrétní téma sekretářce KFE paní Ivě Ornové.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student

1.

RP, BP, VÚ Pevnolátkové diodově čerpané lasery s aktivním prostředím Er:GGAG Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
2. BP Vícesvazková interference pro výrobu periodických mikrostruktur na povrchu materiálů Ing. J. Kaufman,  
3. BP, VÚ, DP Tvarování ns pulsů pro vysokoenergetický laserový systém Bivoj Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
4. BP, VÚ, DP Tvarování svazku vysokoenergetického laserového systému Bivoj Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
5. BP, VÚ, DP Aplikace adaptivní smyčky k optimalizaci fokusu laserového svazku Ing. J. Pilař (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
6. BP, VÚ, DP Návrh řídícího algoritmu systému adaptivní optiky pro tenkodiskový zesilovač Ing. J. Pilař (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
7. BP, (VÚ, DP) Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
8. BP, (VÚ, DP) Vyhlazování okrajů výpočetní sítě v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. P. Váchal, Ph.D.  
9. BP Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), Ing. J. Nikl  
10. BP Multidimenzionální numerické cell-centered lagrangeovské metody Ing. P. Váchal, Ph.D.,  
11. BP Komprese chirpovaného pulsu ve femtosekundovém laserovém systému PULSAR a její optimalizace Ing. P. Hříbek, CSc. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
12. VÚ, DP Zlepšení parametrů impulsu femtosekundového laseru PULSAR Ing. P. Hříbek, CSc. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
13. BP, VÚ, DP Generace attosekundových impulzů pomocí intenzivního femtosekundového laseru O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
14. BP, VÚ Vývoj analytického nástroje pro diagnostiku laserem urychlených iontů F. Schillaci, MSc. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
15. BP, VÚ, DP Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Martin Mašek, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
16. DP Generace horkých elektronů v laserovém plazmatu Ing. J. Pšikal, Ph.D.,  
17. BP (VÚ) Kvantové vlastnosti plazmonických nanostruktur: analýza a simulace doc. Dr. Ing. I. Richter, doc. Ing. L. Kalvoda, CSc.  
18. BP (VÚ) Interakce kvantovaného optického pole s vybranými kvantovými systémy doc. Dr. Ing. I. Richter,  
19. BP (VÚ) Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. P. Kwiecien, Ph.D.  
20. BP (VÚ) Neklasické stavy světla: základní vlastnosti a možnosti jejich realizace Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
21.  VÚ, DP Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
22.  VÚ, DP Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
23. BP Mikroskopie s vysokou snímkovací frekvencí Mgr. M. Piliarik, Ph.D., (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
24. BP, DP Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách Mgr. M. Piliarik, Ph.D., (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
25. DP Korelativní mikroskopie rozptylových značek Mgr. M. Piliarik, Ph.D., (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
26. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
27. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
28. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
29. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
30. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
31. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
32. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
33. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
34. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
35. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
36. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur Ing. P. Kwiecien, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
37. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
38. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
39. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
40. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
41. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
42. BP, VÚ Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
43. BP Fluorescence buzená dvoufotonovou absorpcí entanglovaných párů fotonů Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
44. BP Využití multi-excitonové generace pro fotovoltaiku třetí generace Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
45. BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
46. VÚ, DP Optimalizace Ti:safírového laserového systému Ing. M. Frank, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. Jan Olšan
47. RP, BP Kompaktní, diodově buzený Nd:YVO_4 laser generující v kontinuální synchronizaci módů prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Frank Delgermaa Tsogzoldorj
48. BP, VÚ, DP Optimalizace diodově buzeného Nd:CaF_2 / SrF_2 laseru generujícího sub-pikosekundové pulsy prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D. Barbora Panáková
49. BP, VÚ, DP Plazmove jevy při šíření pikosekundového laserového impulsu prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. P. Hříbek, CSc. (FzÚ AV ČR)  
50. BP Optimalizace diodově buzeného Tm:CaF_2 laseru generujícího v oblasti 2 um prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D. Milan Jandera
51. BP, VÚ Programové řízení a sběr data z časové ústředny pro kosmické projekty Ing. J. Kodet, Ph.D., prof. Ing. I. Procházka, DrSc.  
52. BP, VÚ Nový řídící elektronický obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Pavel  
53. BP, VÚ Detektor jednotlivých fotonů pro přenos přesného času do kosmu prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.  
54. BP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.  
55. VÚ, DP Elektronika časové měřící ústředny ze součástek určených pro použití v kosmických podmínkách prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Kodet, Ph.D.  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný ůkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP.

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student
1. BP Generace 2. a 3. harmonické frekvence ve svazku s energií 5 J a výkonem 50 W. Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. Matyáš Příbaň
2. DP Generace vysokých harmonických frekvencí dvoubarevným laserovým polem O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc. Bc. Matej Jurkovič
3. BP Studium dynamiky saturovatelných absorbérů pro jodový fotodisociační laser PALS doc. Ing. M. Kálal, CSc., Šimon Jelínek
4. Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Jan Bukáček
5. DP Studium režimu růstu vrstev vzácných kovů: od nanoostrůvků k souvislé vrstvě Dr. J. Bulíř (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Pavel Krtička
6. Obrazová analýza objektů v různých modalitách doc. RNDr. B. Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Bc. Šimon Greško
7. Studium modifikace materiálů laserovým svazkem doc. Ing. L. Pína, DrSc.,  
8. Návrh a realizace přenosné LIDT stanice Ing. Jan Vanda, Ph.D. (FzÚ AV ČR, Hilase), Ing. M. Jelínek, Ph.D. Bc. Martin Mydlář
9. Měření prahu ablace tenkých vrstev s pikosekundovými impulzy Ing. Jan Vanda, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. M. Jelínek, Ph.D. Bc. Pavel Čech