next up previous
Next: Simplexová metoda (amoeba) Up: Hledání extrémů funkcí Previous: Hledání extrémů funkce jedné

Hledání extrémů funkce více proměnných

Pozn. Hledání extrému funkce $f(\vec{x})$ nepřevádíme na řešení systému rovnic $\partial f/\partial x_i = 0$, pokud nevznikne systém lineárních rovnic. Úloha hledání extrému je totiž jednodušší, máme zde strategii sledování úbytku (růstu) funkce $f(\vec{x})$.Subsections

Jiri Limpouch
2000-04-18