next up previous
Next: Levenberg-Marquardtova metoda Up: Hledání extrémů funkce více Previous: Metoda konjugovaných gradientů

Gauss-Newtonova metoda

Metoda využívá 2. parciálních derivací, proto je vhodná tam, kde je umíme snadno spočítat.

Označíme $\delta x_i = x_i - P_i$. Nahradíme funkci $f(\vec{x})$ v okolí bodu $\vec{P}$ jejím Taylorovým rozvojem

\begin{displaymath}
f(\vec{x}) = f(\vec{P}) + \sum \limits_{i}
\left. \frac{\par...
...tial x_j} \right\vert _{\vec{P}}
\delta x_i \delta x_j + \dots
\end{displaymath}

Ponecháme jen členy do 2. řádu včetně a gradient funkce $f(\vec{x})$ vypočteme

\begin{displaymath}
\left( \left. \nabla f \right\vert _{\vec{P}} \right)_i \app...
...x_i \partial x_j} \right\vert _{\vec{P}}}_{{\bf A}} \delta x_j
\end{displaymath}

V minimu jsou $\forall$ 1. parciální derivace nulové a odtud dostáváme pro $\vec{\delta x}$ systém lineárních rovnic

\begin{displaymath}
{\bf A} \vec{\delta x} = - \left. \nabla f \right\vert _{\vec{P}}
\end{displaymath}

Je to kvadratická metoda, která může mít problémy daleko od minima.Jiri Limpouch
2000-04-18