next up previous
Next: Gauss-Newtonova metoda Up: Hledání extrémů funkce více Previous: Metoda konjugovaných směrů

Metoda konjugovaných gradientů

Gradient je směr největšího poklesu, proto pokud můžeme počítat parciální derivace, minimalizací ve směru gradientu ušetříme $N$ kroků. Najdeme-li v daném směru minimum, je další gradient kolmý k původnímu.

Metoda největšího spádu může mít tedy podobný nedostatek jako metoda pevných směrů $\rightarrow$ velké množství malých kroků pro úzká dlouhá údolí. $\Rightarrow$ potřeba lepší volby směrů - konjugované gradienty

Pozn. Metoda využívá 1. parciálních derivací funkce $f(\vec{x})$, nepoužívá ale 2. parciální derivace.

Funkci vyjádříme ve tvaru

\begin{displaymath}
f(\vec{x}) \approx c - \vec{b}^T
\vec{\delta x} + \frac{1}{2} \vec{\delta x}^T {\bf A} \vec{\delta x}
\end{displaymath}

Najdeme-li $P_{i+1}$ minimalizací ve směru $- \nabla f(P_i)$. Pak $\nabla f(P_{i+1}) \bot \nabla
f(P_i)$. Chceme směr $\vec{u}_{i+1}$ takový, že $\vec{u}_i {\bf A} u_{i+1} = 0$.

Nechť ${\bf A}$ je symetrická a pozitivně definitní v okolí minima. Nechť $\vec{g}_i$, $\vec{h}_i$ jsou posloupnosti vektorů takové, že

\begin{displaymath}
\vec{g}_{i+1} = \vec{g}_i - \lambda_i {\bf A} \vec{h}_i \qqu...
...qquad \vec{h}_{i+1} = \vec{g}_{i+1} + \gamma_i \vec{h}_i \ \ ,
\end{displaymath}

kde

\begin{displaymath}
\lambda_i = \frac{\vec{g}_i \vec{g}_i}{\vec{g}_i {\bf A} \ve...
...{g}_{i+1} {\bf A} \vec{h}_i}{\vec{h}_i {\bf A} \vec{h}_i}\ \ .
\end{displaymath}

Pak platí

\begin{displaymath}
\vec{g}_i \vec{g}_j = 0 \qquad {\rm a} \qquad
\vec{h}_i {\bf A} \vec{h}_j = 0
\end{displaymath} a \begin{displaymath}
\vec{g}_i \cdot \vec{h}_j = 0 \qquad {\rm pro} \qquad
 j < i 
\end{displaymath}

Pro kvadratickou formu lze $\gamma_i$ a $\lambda_i$ spočítat i bez znalosti Hessovy matice A následovně

\begin{displaymath}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!
\gamma_i = \underbrace{\frac{\vec{g}...
...da_i = \frac{\vec{g}_i \vec{h}_i}{\vec{h}_i {\bf A} \vec{h}_i}
\end{displaymath}

Pro kvadratickou formu není rozdíl mezi oběma způsoby stanovení $\gamma_i$, obecně je většinou výhodnější Polak-Ribierova metoda.

Při hledání minima budou vektory $\vec{g}_i = - \nabla f(P_i)$ označovat směr největšího spádu a vektory $\vec{h}_i$ směry hledání minima ve směru - bodu $P_i$.
Postup hledání minima metodou konjugovaných gradientů:

 1. Počáteční odhad je $P_0$, $\vec{g}_0 = - \nabla f(P_0)$ a $\vec{h}_0 = \vec{g}_0$.
 2. Minimalizací ve směru $\vec{h}_0$ získáme $P_1$.
 3. Známe $P_1$ a vypočteme $\vec{g}_1 = - \nabla f(P_1)$.
 4. Vypočteme

  \begin{displaymath}
\gamma_0 = \frac{\vec{g}_1 \vec{g}_1}{\vec{g}_0 \vec{g}_0} \...
... \vec{g}_1 - \vec{g}_0 \right) \vec{g}_1}{\vec{g}_0
\vec{g}_0}
\end{displaymath}

  První způsob výpočtu $\gamma_0$ je Fletcher-Reevesova metoda, druhý je Polak-Ribierova metoda.
 5. Vypočteme

  \begin{displaymath}
\vec{h}_1 = \vec{g}_{1} + \gamma_0 \vec{h}_0
\end{displaymath}

 6. Minimalizací ve směru $\vec{h}_1$ získáme bod $P_2$.
 7. Opakujeme 3,4,5,6, dokud není minimum nalezeno s dostatečnou přesností.

Pozn. Z metod, které využívají gradient a nepočítají 2. parciální derivace, se často používají metody "proměnné metriky" (BFGS - Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno nebo DFP - Davidon-Fletcher-Powell). Tyto metody jsou založeny na postupné aproximaci inverzní Hessovy matice.


next up previous
Next: Gauss-Newtonova metoda Up: Hledání extrémů funkce více Previous: Metoda konjugovaných směrů
Jiri Limpouch
2000-04-18