next up previous
Next: Metoda konjugovaných směrů Up: Hledání extrémů funkce více Previous: Hledání extrémů funkce více

Simplexová metoda (amoeba)

Simplexová metoda1 využívá $(N+1)$-simplex v $N$-dimenzionálním prostoru. $(N+1)$-simplex je tvořen $N+1$ body $P_0$, ..., $P_N$. Vektory $\vec{p}_i = \vec{P}_i - \vec{P}_0\ \ i = 1, \dots, N$ tvoří bázi $N$-dimenzionálního vektorového prostoru.

V simplexové metodě se simplex posunuje tak, aby ohraničil minimum a pak se zmenšuje, dokud není minimum známo s dostatečnou přesností.

\epsfbox {amoeba.eps}
Transformace simplexu v simplexové metodě
Jiri Limpouch
2000-04-18