Milan Kucharik

Official address:

Department of Physical Electronics
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Enginnering
Czech Technical University in Prague
Brehova 7, Praha 1, 115 19, Czech Republic

Office location: Room 126b, Trojanova 13, Praha 2, 120 00, Czech Republic
Phone: (+420) 778 532 252 E-mail: milan.kucharik@fjfi.cvut.cz
  Portrait Fishing at Rio Grande

Teaching (Výuka)

Project/Thesis Topics for Students (Nabízená témata bakalářských a diplomových prací pro studenty)

banner-rt3-sym-m.png
Pro seznam nabízených témat bakalářských a diplomových prací se podívejte do tohoto seznamu. V případě zájmu o vedení mě kontaktujte na výše uvedeném emailu/telefonu.

Defended Final Works of Students (Obhájené závěrečné studentské práce)

Research Interests

Movie gallery

To watch several movies of interesting numerical simulations, click here.

Selected Publications

CV

Short CV is here.Valid HTML 4.0! Valid CSS! [CNW:Counter]

Counter of Visitors Flags