Informační technologie


Obor Inženýrská informatika
Zaměření Informační technologie


Chcete zachytit nástup nového věku informatiky ?

Chcete mít přístup k nejmodernější výpočetní technice, k počítačovým sítím, INTERNETU již od prvního ročníku studia ?

Láká vás práce a studium v malém kolektivu s individuálním přístupem ke studentům a studijním plánům ?

Chcete získat titul bakalář po třech letech studia a zároveň, v případě zájmu, mít možnost přímo pokračovat ve studiu a získat titul inženýr ?

Potom se přihlašte ke studiu v zaměření Informační technologie.


Studium je koncipováno jako dvojstupňové. Po absolvováni první tříleté části studia získá student titul bakalář, po absolvovánl druhé části v délce 2.5 roku titul inženýr. Absolvent bakalářské části studia získá solidní znalosti v oborech souvisejících s informačními technologiemi: elektronika, počitačový hardware a software, počítačové sítě, společně se základními kursy matematiky, fyziky a cizích jazyků. Výuka probíhá v zaměření Přístroje a informatika. Absolvent najde uplatnění při aplikacích informačních technologií.

Absolvent inženýrské části studia si rozšíří znalosti o teoretické předměty v oborech aplikovaná matematika, fyzika, teorie signálů, kódování, přenos dat, počítačová grafika, řízení procesů, bezpečnost a spolehiivost systémů, moderní fyzikální technologie, základy ekonomie, marketing a právo. Zvláštní důraz je kladen na výuku cizích jazyků s případnou možností získat státní zkoušku. Výchova studentů je zaměřena na samostatné projektování hardwaru a softwaru pro nejrůznější aplikace. Absolvent najde uplatnění při rozvoji informačních technologií.


Kontaktní osoby
Prof. Ing. Karel Hamal, DrSc.
Doc. Ing. Ivan Procházka, DrSc.