Přístroje a informatika


Obor Inženýrská informatika
Zaměření Přístroje a informatika


Máte zájem získat zajímavou práci prakticky v jakékoli oblasti lidské činnosti a baví Vás elektronika a počítače?

Pak je pro Vás jako stvořené tříleté bakalářské studium
"Přístroje a informatika".

Chcete získat titul bakalář po třech letech studia a zároveň, v případě zájmu, mít možnost přímo pokračovat ve studiu a získat titul inženýr ?


Úspěšným absolventům tohoto tříletého studia je udělen vysokoškolský titul bakalář (Bc.) v oboru Inženýrská informatika. Studenti mají možnost přímo pokračovat ve studiu v zaměření Informační technologie a po 2.5 letech získat titul inženýr (Ing.)

Absolvent studia si osvojí znalosti z aplikované matematiky a fyziky, elektroniky, počítačů, počítačových sítí, programování a operačních systémů. Mimo to získá dobré znalosti angličtiny a druhého světového jazyka a úvodní rozhled v problematice ekonomie a práva. Výuka probíhá na moderním vybavení (lokální počítačová síť Novell propojená do celosvětové sítě Internet, IBM-PC a UNIX systémy, moderní měřící přístroje, atd). Důraz při výuce je kladen hlavně na získání praktických vědomostí podpořených teoretickým základem. Všem studentům specializace je umožněn již v 1. ročníku plný přístup do Internetu.

Absolventi tohoto studia najdou uplatnění všude tam, kde se vyskytují elektronické přístroje, počítače a počítačové sítě - v bankách, burzách, ekonomických institucích, vědeckých institucích, ve školství, v průmysiu, u soukromých firem, atd.

Zaměření Přístroje a informatika se studuje na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. Významnou charakteristikou této katedry je široce rozvinutá vědecká činnost v oblasti fyziky a techniky laserů, techniky a aplikací iontových svazků, v moderní optice, optoelektronice, počítačové fyzice a aplikované informatice, řeší se zde řada mezioborových úkolů. Katedra má četné vědecké kontakty a spolupráci se zahraničními pracovišti, řada doktorandů i mladších pracovníků absolvuje v zahraničí studijní stáže.


Kontaktní osoba
Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., tel.: 22191 2248