12ZELD - Základy elektrodynamiky

Milan Šiňor,
milan.sinor@fjfi.cvut.cz, sinor@antu.fjfi.cvut.cz
Trojanova 13, Praha 2, m. č. 123
tel.: 22435 8613

Základní informace k předmětu jsou uvedeny v exportu z KOSu na webu ČVUT: Základy elektrodynamiky,
kde je uveden i týdenní rozvrh na prostudování jednotlivých kapitol.

A zde je odkaz na položku [1] z Povinné literatury.

Snad se jedná o pěkně napsané skriptum, které bychom používali i při kontaktních přednáškách.

Některá odvození jsou tam trošku podrobnější, ale ty je možné zejména při prvním čtení vynechat. Podstatné jsou závěry, které z příslušných odvození plynou.
A také hodinová dotace na předmět není natolik veliká, aby se vše dalo rozumně stihnout.

Poznámky:
V [D02] jsou k dispozici "Poznámky k přednáškám" a také videozáznamy jednotlivých přednášek.
Pro ty, kteří by o příslušných stránkách ještě nevěděli, je přidán snad užitečný odkaz [D03].
A také [D04], kde je v přehledné podobě k dispozici základní přehled Elektřiny a magnetismu.
V [D05] a [D06] jsou studované partie vysvětleny v docela pěkně čtivé a pochopitelné formě.

Další literatura a odkazy:
[D01]  B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus, Karolinum 2013.
[D02]  T. Ledvinka: Klasická elektrodynamika  (MFF UK)
[D03]  webFyzika: Matematické doplňky
[D04]  webFyzika: Elektřina a magnetismus
[D05]  R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 2/3. Fragment, Praha 2013.  (Druhý díl ze tří svazků.)
[D06]  The Feynman Lectures on Physics  (Volume II)
[D07]  J. Tolar: Vlnění optika a atomová fyzika  (Praha, 2017, pdf)
[D08]  J. Schmidt: Útržky z VOAFu  (Praha, 2021)
[D09]  P. Kulhánek & kol., Aldebaran: Studium
              P. Kulhánek, TF4: Teorie elektromagnetického pole  (AGA, Praha 2020)
              P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu  (AGA, Praha 2020)
              P. Kulhánek, TF4: O vztahu matematiky a fyziky  (AGA, Praha 2020)
              M. Havránek: Metamateriály v infračervené oblasti  (Aldebaran bulletin 13/2007)

[D10]  J. Soubusta: Fyzika pevných látek
[D11]  J. Soubusta, A. Černoch: Optické vlastnosti pevných látek
[D12]  Saleh: Fundamentals of Photonics
[D13]  J. Čtyroký: Přednášky pro FJFI
[D14]  Nave C.R., HyperPhysics. (Georgia State University, Atlanta 2017.)
[D15]  Math, Physics and Engineering Applets
[D16]  Wolfram Demonstrations Project: Optics
[D17]  A. Volfová, J. Novák: Numerická analýza šíření světelných paprsků v izotropním optickém prostředí (pdf)

https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_density
https://e-magnetica.pl/doku.php/magnetic_polarisation


Okruhy témat ke zkoušce  (pro ZS 2023 v PDF):

 1. Maxwell-Lorentzova mikroskopická teorie
 2. Makroskopická Maxwellova teorie
 3. Podmínky na rozhraní, Stacionární rozhraní
 4. Materiálové vztahy, Materiálové matice
 5. Klasifikace prostředí podle materiálových matic: Dielektrika, Magnetika
 6. Anizotropní prostředí, Elektromagnetická pole v anizotropním prostředí
 7. Prostředí bianizotropní

 8. Rovinné vlny v homogenním izotropním prostředí
 9. Rovinné elektromagnetické vlny v homogenním izotropním prostředí
 10. Tok energie a zákon zachování
 11. Polarizace elektromagnetických vln

 12. Šíření vln v disperzním prostředí
 13. Elektromagnetické pole v disperzním prostředí
 14. Frekvenční disperze permitivity epsilon(omega)
 15. Šíření elektromagnetických vln v dielektrikách při respektování disperze
 16. Elektromagnetické pole v polarizovaném prostředí

 17. Elektromagnetické vlny v anizotropních prostředích
 18. Obecné vlastnosti šíření elektromagnetických vln v anizotropních prostředích
 19. Šíření rovinných vln v krystalických prostředích
 20. Tenzor permitivity jednoosého prostředí
 21. Magnetoaktivní prostředí
 22. Rovinné vlny v magnetoaktivním prostředí plazmatického typu
 23. Šíření elektromagnetických vln v gyromagnetických prostředích

 24. Elektromagnetické vlny v nehomogenních prostředích
 25. Rovnice eikonálu a rovnice přenosu
 26. Rovnice paprsku
 27. Použití geometrické optiky ve vrstevnatém nehomogenním prostředí

 28. Vlnové svazky: Skalární teorie difrakce
 29. Difrakce na rovinném stínítku
 30. Úhlové spektrum rovinných vln
 31. Přibližné metody výpočtu difrakčního pole
 32. Fresnelova difrakce
 33. Fresnelovy zóny
 34. Fraunhofferova difrakceMilan Sinor 2023-10-19