ms01-small.gif Milan Šiňor


Tato stránka anglicky (This page in English)

Adresa
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Břehová 7
115 19 Praha 1
Česká republika

Osobní kontakt
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
1. patro, místnost 123

Telefon
+420-224 358 613

Fax
+420-284684818

E-mail
sinor@antu.fjfi.cvut.cz

WWW
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinorValid HTML 4.0! Milan Šiňor
2005-05-06