Nanofyzika

Nanofyzika na optics.fjfi.cvut.cz

Materiály z některých stránek uvedených níže

 1. Pišút J., Gomolčák L., Černý V., Úvod do kvantovej mechaniky. Alfa a SNTL, Bratislava a Praha 1975.

 2. Hrivňák D., Janeček J., Kalus R.: Multimediální kurz atomové a kvantové fyziky. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2004.

 3. J. Soubusta: Fyzika pevných látek
  J. Soubusta: Optické vlastnosti pevných látek

 4. Ab Initio Physics (The Joannopoulos Research Group at MIT)

 5. M. Kuno: Introduction to Nanoscience and Nanotechnology

 6. E. Y. Tsymbal: Introduction to Solid State Physics

 7. Molecular and Solid State Physics (TU Graz)

 8. Electronic structure methods   (Wikipedia Book - kdysi)

 9. Bart Van Zeghbroeck: Principles of Semiconductor Devices

 10. nanoHUB.org - Simulation, Education, and Community for Nanotechnology

 11. List of quantum chemistry and solid-state physics software   (Wikipedie)
  Wien2k
  OCTOPUS
  BIOVIA Materials Studio

  nextnano3 - next generation 3D nano device simulator


 12. Nave C.R., HyperPhysics. (Georgia State University, Atlanta 2017.)

 13. Fyzika - Studijní materiály (UP Olomouc)

 14. Math, Physics and Engineering Applets

 15. Quantum Physics Online

 16. Wolfram Demonstrations Project

 17. G.P. Gilfoyle: Quantum MechanicsMilan Sinor 2023-10-16