Aktuální informace

EXTATIC Welcome Week
Katedra fyzikální elektroniky pořádá 22. - 24. září 2017 (pátek - neděle) v budově FJFI ČVUT, Praha 1, Břehová 7 každoroční setkání ``Welcome Week'' programu Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme EXTATIC (EUV and X-Ray Training in Advanced Technologies for Interdisciplinary Cooperation - www.extatic.eu). Programu EXTATIC se účastní Dublin City University, Irsko, University College Dublin, Irsko, University of Southampton, Velká Británie, Military University of Technology, Varšava, Polsko, University of Padua, Itálie, RWTH Aachen, Německo a ČVUT v Praze (FJFI).
Předběžný program pdf_icn.gif
Bližší informace rád podá prof. Jiří Limpouch (jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz).

Vedení katedry fyzikální elektroniky
Sídlo, kontakty

Lidé
Zaměstnanci, studenti

Výuka
Přednášky základního a bakalářského studia
Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací

Věda a výzkum
Věda a výzkum na katedře

Aktuality
Semináře katedry

Jaderka.cz

plapa.jpg  Erasmus Curriculum Development Project PLAPA - Plasma Physics & Applications