Aktuální informace

Vedení katedry fyzikální elektroniky
Sídlo, kontakty

Lidé
Zaměstnanci, studenti

Výuka
Přednášky základního a bakalářského studia
Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací

Věda a výzkum
Věda a výzkum na katedře

Aktuality
Semináře katedry

Jaderka.cz

plapa.jpg  Erasmus Curriculum Development Project PLAPA - Plasma Physics & Applications