Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů v letním semestru šk. r. 2015 - 2016

Pro studenty studijních oborů Laserová a přístrojová technika, Informatická fyzika, Laserová technika a elektronika a Optická fyzika a nanostruktury.

Letošní výsledky své ročníkové práce nebo výzkumného úkolu budou studenti prezentovat na jednom z katedrálních seminářů, které se budou konat 1. 7. 201619. 9. 2016.

Student se na svou prezentaci přihlásí (včetně názvu práce, školitele a studijního oboru) M. Šiňorovi. nejpozději do 18. 9. 2016.

Tato prezentace je nutnou podmínkou k získání zápočtu.
Pouze student se zápočtem může dostat zadání bakalářské či diplomové práce.

Vlastní práci v písemné podobě odevzdá student na sekretariát KFE nejpozději do 26. 9. 2016.

Zápočet zapisuje do indexu a KOSu Bc. Radka Havlíková, která by měla od školitele včas dostat ohodnocení práce známkou.

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 19. září 2016

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 1. července 2016